Helsinki Lohkoketjuteknologia

Helsinki edelläkävijänä

Helsingin visiona on olla maailman toiminnallisin kaupunki, joka hyödyntää parhaiten digitalisaatiota. Helsinki haluaa toimia foorumina kiinnostaville ja onnistuneille innovaatioille, jotka luovat uusia mahdollisia menestystarinoita. Blockchains voisi tarjota mallin kohti hajautettuja organisaatioita ja liiketoimintamalleja, joilla on suuri vaikutus ympäröivään yhteiskunnalliseen rakenteeseen. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että Helsinki osallistuu aktiivisesti alan kehitykseen.

Valtiolla on hyvin keskeinen rooli uusien teknologioiden soveltamisen mahdollistajana erityisesti sääntelyn kautta. Sääntelyn avulla voidaan toimia turvatusti virtuaalivaluuttojen ja uusien teknologioiden edelläkävijänä. Useissa Euroopan maissa lohkotekjuteknologiat on tunnistettu tärkeiksi tulevaisuuden menestystekijöiksi ja Suomi voidaan nostaa maailman johtavaksi lohkoketjuteknologiamaaksi tekemällä uusista teknologioista kilpailutekijä globaaleilla markkinoilla.

Suomi on pidettävä kasvuyrittämistä suosivana ympäristönä koska lohkoketjuteknologiat avaavat uusia markkinoita niin pienille kuin suurille yrityksille koko maailman tasolla. Lohkoketjuteknologioilla voidaan vastata myös kansalaisten ja kuluttajien identiteettitiedon paremman hallinnoinnin haasteisiin. Tästä esimerkkinä mm. hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvissa MyData-hankkeissa ollaan jo parasta aikaa luomassa toiminta-alustoja ihmiskeskeisten asiointipalvelujen toteuttamiseen yhä enemmän digitalisoituvassa maailmassa.
Anna-Kaisa Ikonen - Blockchain Summit Helsinki Keynote Speaker

Anna-Kaisa Ikonen
Valtiosihteeri
Valtiovarainministeriö

KEYNOTE 21.11.2018

The Future of new economy and technology development in Finland

Mikko Rusama - CDO City Of Helsnki

Mikko Rusama
CDO
Helsinki

KEYNOTE 21.11.2018

Helsinki as a test lab and platform

Event Sponsors

For sponsor opportunities, please contact: markus.lehtonen@blockchainforum.fi

Blockchain Summit Helsinki 2018 is organized in co-operation with

    

Additional info please contact info@blockchainsummithelsinki.com

Blockchain Summit Helsinki 2018 www.blockchainsummithelsinki.com

Copyright © 2018 Wakaru Oy / Blockchain Forum ry, All rights reserved.